Política de privadesa

scroll
INFO   /    Política de privadesa

Política de Privadesa

1. Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament: Associació Agrupació dels Explotants de Remuntatges Mecànics d'hivern. (en endavant, “SKI ANDORRA”) domiciliada al carrer del Valira, 2, planta baixa, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra. SKI ANDORRA està inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 5009, al Registre de Comerç amb número 906009-A, i el seu Número de Registre Tributari és S-700159-E.

b) Representant del Responsable del tractament a la Unió Europea: Si vostè es troba a la Unió Europea, l’informem que els nostre representant a la Unió Europea es la societat Compliance Gap Mitigation, S.L., domiciliada a C/ Ferraz, 28 - 2º Esquerra, 28008 Madrid (Espanya), la qual vostè pot contactar mitjançant els números de telèfon +34 91 758 94 41 o +34 91 548 27 01 i l’adreça de correu electrònic skiandorra@compliancegapmitigation.com.

c) Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el delegat de protecció de dades d’SKI ANDORRA mitjançant el correu electrònic dpd@skiandorra.ad


2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra: 

En compliment del requerit per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, SKI ANDORRA l’informa que qualsevol dada personal que vostè faciliti a SKI ANDORRA passarà a formar part de les corresponents fitxers titularitat d’SKI ANDORRA degudament inscrits a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.


3. Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o de tercers: 

3.1. El registre i la contractació electrònica de productes i serveis que s’ofereixen mitjançant aquest lloc web per part d’SKI ANDORRA només la poden dur a terme persones majors d’edat, en cap cas menors d’edat. De conformitat amb l’anterior, si vostè subministra les seves dades personals mitjançant aquesta web, ho fa sota la premissa de que és major d’edat. En cas que SKI ANDORRA comprovi que, contravenint l’anterior norma, les dades personals han sigut subministrades per un menor d’edat, es procedirà a la seva eliminació immediata. 

3.2. No s’han de facilitar, mitjançant aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de l’interessat. No obstant, en cas que fos imprescindible per a dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals en qüestió, la persona que les subministri assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot el previst en aquest document.

3.3. En cas que, per a poder procedir a la seva sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors d’edat, vostè garanteix a SKI ANDORRA que compta amb l’autorització dels titulars de la pàtria potestat o tutela sobre el menor de què es tracti per facilitar dites dades i es compromet a traslladar prèviament, al titular de la pàtria potestat o tutela sobre el menor en qüestió, la informació establerta en aquesta política de privadesa, eximint a SKI ANDORRA de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.


4. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals: 

4.1 Finalitats dels tractaments:

SKI ANDORRA podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació: 

a) Mitjançant el servei de compravenda i recàrrega en línia de forfets, SKI ANDORRA recollirà i tractarà les seves dades personals i l’identificador del forfet amb la finalitat de gestionar els procediments de compra, pagament, entrega, consulta, i possibles reclamacions per part de qualsevol de les dues parts en relació amb el procés de compravenda o recàrrega, o amb el seu forfet.

b) Mitjançant el formulari i els correus electrònics de la pàgina de contacte d’aquest lloc web, i d’aquesta política, SKI ANDORRA recollirà i tractarà les seves dades personals juntament amb les que puguem demanar a tercers, quan siguin necessàries, amb la finalitat de gestionar les seves sol·licituds d’informació o drets, i les seves consultes o reclamacions.

c) Mitjançant les cookies (galetes) que SKI ANDORRA posa al seu dispositiu quan visita nostre lloc web, per a poder avaluar el seu ús del lloc web, i agregar la dita avaluació amb la d’altres usuaris per compilar informes sobre l'activitat al nostre lloc web amb la finalitat d’optimitzar-lo.

4.2 Base jurídica dels tractaments: 

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents raons:

a) El tractament és necessari per a l’execució del corresponent contracte, mitjançant el qual vostè adquireix productes i/o serveis d’SKI ANDORRA;
b) El tractament es realitza de conformitat amb l’eventual consentiment que vostè hagi atorgat expressament. El referit consentiment pot retirar-se quan vostè ho desitgi, tot i que, igualment, aquesta retirada faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud; 
c) El tractament és necessari per a la consecució d’obligacions legals; i 
d) Tot i respectant els seus interessos, les seves llibertats i els seus drets fonamentals, el tractament és necessari per a la consecució dels interessos legítims d’SKI ANDORRA, o quan de les seves accions es desprengui el seu consentiment inequívoc; com ara, entre d’altres, quan ens envia un correu amb una consulta o sol·licitud. 


4.3 Termini de conservació de les dades personals: 

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquest document. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

A mode d’exemple, les seves dades es podran conservar durant els següents terminis :
· 5 anys per la documentació comptable; per tota la durada dels litigis i fins a l’esgotament de totes les eventuals vies de recurs; i si les seves dades personals s’utilitzen per a varies finalitats que obliguin a SKI ANDORRA a conservar-les durant terminis diferents, aquesta entitat aplicarà els terminis de conservació més llargs d’entre els terminis aplicables, i mantindrà en cada moment les mesures de seguretat que necessiti el tractament més exigent.


5. Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis: 

En cas que, per a  aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris: 

a) Proveïdors de serveis d’SKI ANDORRA que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions que SKI ANDORRA els transmet mitjançant un contracte d’encarregat de tractament, de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;
b) Estacions d’esquí del Principat d’Andorra per al seu control del frau i, només si comptem amb el seu consentiment exprés, per a cedir les seves dades personals a que les estacions (GrandvaliraOrdino- Arcalís i Vallnord-Pal Arinsal) per tal què li enviïn comunicacions comercial relacionades amb el  seu domini esquiable.
c) Entitats responsables de les assegurances associades al seu forfet.
d) Govern d’Andorra per al seu control del frau en el referent a la subvenció de forfets, sempre que aquest sigui el seu cas.
e) Departament d’esquí escolar de l’àrea d’educació física del Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra per al seu control dels forfets extraescolars.
f) Tercers que no tinguin relació amb SKI ANDORRA, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; 
g) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides; i
h) Entitats financeres mitjançant les quals s’articula la gestió de cobraments i pagaments, amb les quals només compartim l’import de la seva compra.


6. Transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

SKI ANDORRA realitza transferències Internacionales de dades personals legitimades per l’article 36.a de la LQPD i el 44 del Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea (en endavant, “RGPD”).

Addicionalment, l’informem que aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei d'anàlisi web que opera Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA.

Google Analytics utilitza les anomenades "cookies" (galetes). Aquests són arxius de text que s'emmagatzemen en la seva computadora i que permeten una anàlisi de l'ús que vostè fa del lloc web d’acord amb la finalitat d) del apartat 4.1 i la base de legitimació b) del apartat 4.2. La informació generada per la galeta sobre el seu ús d'aquest lloc web generalment es transmet a un servidor de Google als EUA i s'emmagatzema allí. Si desitja obtenir més informació, pot consultar la pàgina que descriu com utilitza Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privadesa de Google pel que fa al servei d’anàlisi web que ens dóna

Anonimització d'IP
Hem activat la funció d'anonimització d'IP al nostre lloc web. Google escurçarà la seva adreça IP dins de la Unió Europea o altres parts de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu abans de la seva transmissió als EUA. Només en casos excepcionals s'envia l'adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s'abreuja allí. L'adreça IP transmesa pel seu navegador com a part de Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.


7. Drets en relació amb les seves dades personals:

En compliment de la LQPD, SKI ANDORRA l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i firmada a l’adreça de correu electrònic dpd@skiandorra.ad, a la que haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb l’RGPD, si vostè es troba en la Unió Europea, al marge dels anteriors drets, vostè també podrà exercir els següents drets:    

- dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat dels dades, dret a oposar-se al tractament; Específicament, l’informem que pot instal·lar-se en el seu navegador Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i/o Opera, el complement per a no enviar dades de Google Analytics a Google Inc.
- en aquells casos en que el tractament es basi en el seu consentiment, el seu dret a retirar el seu consentiment sense que això afecti a la licitud del tractament de dites dades basades en el consentiment previ a la seva retirada; i
- dret a interposar una reclamació front una autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades; 

Vostè podrà exercir els anteriors drets enviant una comunicació escrita i firmada a l’adreça de correu electrònic dpd@skiandorra.ad, a la que haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.


8. Seguretat:

SKI ANDORRA li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

9. Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta Política de Privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, per l’anterior, li recomanem que consulti la Política de Privadesa d’aquest lloc web de manera freqüent.
Darrera actualització: el 13 de novembre del 2020.