Exàmens d'explotació

scroll
Formacions   /    Exàmens d'explotació

Exàmens d'explotació

Els exàmens d'explotació reconeixen l'assimilació dels continguts i capaciten els empleats. Aquestes certificacions professionals són lliurades pel DSF i pel Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació del Govern d’Andorra.
Per tal de poder presentar-se als exàmens, cal formar part de la plantilla de l’estació, que decidirà qui s’hi inscriu, segons els requisits i l’experiència que exigeix cada tipus de formació

AGENT DE REMUNTADORS MECÀNICS I DOMINIS ESQUIABLES

La formació d’agent de remuntadors mecánics i dominis esquiables és el certificat de base per poder accedir a la resta de formacions. Aquesta formació certifica els coneixements bàsics de l’empresa, del seu entorn i de la resta d’associats professionals.

Requisits per presentar-se a l'examen d'agent de remuntadors mecànics i dominis esquiables:
Es pot presentar a l’examen tota persona empleada a l’estació d’esquí per tal d’adquirir unes nocions generals i d’explotació en particular.

Tipus d’examen:
• Prova teòrica de 45 minuts de durada, amb 100 preguntes de respostes múltiples.

Pràctica en línia de l’examen per a agent de remuntadors mecànics i dominis esquiables:
Aquí podeu fer una pràctica en línia d’aquest examen, amb 50 preguntes que cal respondre en 25 minuts. És important haver adquirit els coneixements abans de la fer la prova, ja que l’objectiu és avaluar el vostre nivell d’assimilació dels continguts.

PRACTICAR EL TEST

CONDUCTOR DE TELECADIRES DE PINÇA FIXA

L’objectiu és que els alumnes adquireixin els coneixements suficients per conduir telecadires de pinça fixa i puguin solucionar petites avaries i fer reparacions senzilles. Durant el curs s’aprèn el funcionament mecànic d’aquest giny i les seves característiques.

Requisits per presentar-se al certificat de qualificació professional (CQP) per a conductor de telecadires de pinça fixa:
• Disposar del títol d’agent de remuntadors mecànics i dominis esquiables
• Tenir una experiència mínima d’una temporada treballant amb l’aparell.
• Cal ser presentat per l’estació.

Tipus d’examen:
• Prova teòrica: 100 preguntes de respostes múltiples (45 minuts d’examen).
• Prova pràctica: es fa a la instal·lació on el candidat condueix habitualment, responent a preguntes sobre aspectes específics i tecnològics de l’aparell així com a situacions pràctiques sobre el terreny (prova aprox. d’una hora).

CONDUCTOR DE TELECADIRES DE PINÇA DESEMBRAGABLE

L’objectiu és que els alumnes adquireixin els coneixements suficients per conduir telecadires de pinça desembragable i puguin solucionar petites averies i fer reparacions senzilles. Durant el curs s’aprèn el funcionament mecànic d’aquest giny i les seves característiques.

Requisits per presentar-se al certificat de qualificació professional (CQP) per a conductor de telecadires de pinça desembragable:
• Disposar del títol d’agent de remuntadors mecànics i dominis esquiables
• Tenir una experiència mínima d’una temporada treballant amb l’aparell.
• Cal ser presentat per l’estació.

Tipus d’examen:
• Prova teòrica: 100 preguntes de respostes múltiples (45 minuts d’examen).
• Prova pràctica: es fa a la instal·lació on el candidat condueix habitualment, responent a preguntes sobre aspectes específics i tecnològics de l’aparell així com a situacions pràctiques sobre el terreny (prova aprox. d’una hora).

NIVOCULTOR

La tasca de nivocultor requereix coneixements tècnics de molts sectors: meteorologia, sistemes hidràulics, tractament de pistes, electrònica i innivació.

Requisits per presentar-se a l’examen de nivocultor:
• Disposar del títol d’agent d’explotació.
• Tenir una experiència mínima d’una temporada en el mateix lloc.
• Cal ser presentat per l’estació.

Tipus d’examen:
• Prova oral d’uns 30 minuts.

CONDUCTOR DE MÀQUINES TREPITJANEU DE 1ER GRAU

Es donen els coneixements bàsics per conduir les màquines trepitjaneu i treballar les pistes en òptimes condicions. El temari inclou temes com seguretat en el treball, meteorologia o mecànica.

Requisits per presentar-se al certificat de qualificació professional (CQP) per a conductor de màquines trepitjaneu, 1r grau:
• Tenir una experiència mínima d’una temporada com a conductor de màquina trepitjaneu.
• Cal ser presentat per l’estació.

Tipus d’examen:
• Prova teòrica: 100 preguntes de respostes múltiples (45 minuts d’examen).
• Prova pràctica: es fa amb el giny que el candidat condueix habitualment, responent a preguntes sobre aspectes específics i tecnològics del vehicle així com a situacions pràctiques sobre el terreny (prova aprox. d’una hora).

CONDUCTOR DE MÀQUINES TREPITJANEU DE 2N GRAU

L’objectiu és aprofundir i complementar els coneixements adquirits en el curs de primer grau i adquirir totes les eines de la professió. En aquest curs s’amplien els coneixements sobre la neu, la nivologia aplicada al terreny, els diferents treballs de la neu, el coneixement i la utilització de les màquines trepitjaneu i els treballs de la neu.

Requisits per presentar-se al certificat de conductor de màquines trepitaneu, 2n grau:
• Disposar del diploma de conductor de màquines trepitjaneu de 1r grau.
• Acreditar 2.000 hores de conducció de màquina trepitjaneu després de l’obtenció del 1r grau.
• Justificar que es treballa d’una manera permanent dins l’equip de màquines.
Cal ser presentat per l’estació.

Tipus d’examen:
• Prova teòrica: consta d’un qüestionari tipus test i d’un examen oral.
• Prova pràctica: els candidats han de fer diferents proves.

Formació pràctica: Cada estació fa la seva pràctica.
Formació teòrica: 20 hores.

CONDUCTOR DE TELEESQUÍ

El teleesquí és un sistema mecànic per transportar esquiadors per un pendent normalment poc pronunciat. És important conèixer el funcionament d’aquests aparells, ja que solen trobar-se a les zones d’aprenentatge i és el primer tipus d’aparell amb el qual es familiaritzen els infants i els esquiadors novells.
Durant el curs s’aprèn el funcionament mecànic d’aquest giny i les seves característiques.

Requisits per presentar-se al certificat de qualificació professional (CQP) per a conductor de teleesquí:
• Disposar del títol d’agent d’explotació. Tenir una experiència mínima d’una temporada treballant amb l’aparell.
• Cal ser presentat per l’estació.
• Per poder fer la prova pràctica, el candidat ha d’estar certificat per l’estació de la seva aptitud en treballs d’alçada, i és obligatori tenir un nivell mínim d’esquí personal.

Tipus d’examen:
• Prova teòrica: 100 preguntes de respostes múltiples. (45 minuts d’examen)

Prova pràctica:
Es fa a la instal·lació on el candidat condueix habitualment, responent a preguntes sobre aspectes específics i tecnològics de l’aparell així com a situacions pràctiques sobre el terreny (prova aprox. d’una hora).