Esquí de muntanya

scroll
Esquia amb seguretat   /    Esquí de muntanya

Esquí de muntanya a les àrees esquiables

Normes i recomanacions per la pràctica de l'esquí de muntanya a les àrees esquiables


Cada vegada trobem més practicants d’esquí de muntanya a les àrees esquiables de les estacions d’esquí. Tot i ser un esport meravellós i saludable, l’esquí de muntanya pot generar riscos i conflictes potencials a les pistes si no es practica d’una manera conscient, prudent i ordenada.
Com qualsevol altre usuari de les pistes, els esquiadors de muntanya estan sotmesos al reglament i les directives de cadascuna de les estacions.

A aquest efecte, s’hi especifiquen els itineraris i les pistes dins les àrees esquiables de les estacions on es pot practicar l’esquí de muntanya amb seguretat, així com els horaris establerts en funció dels horaris d’obertura al públic o fora d’aquests.

Recorda que la pràctica de l’esquí de muntanya és sota la teva responsabilitat

DINS L'HORARI D'OBERTURA AL PÚBLIC DE L'ESTACIÓ

• La pràctica de l’esquí de muntanya a les pistes només està permesa en els itineraris específics d’esquí de muntanya i a les pistes autoritzades per l’estació.
• Si l’itinerari és per pista, cal pujar pel costat de la pista i en fila índia, vigilant sempre els esquiadors que baixen.
• No s’ha de travessar les pistes en llocs amb poca visibilitat (com canvis de rasant o cruïlles de dues pistes, entre d’altres). Cal travessar les pistes en els punts indicats per l’estació.
• Pots consultar aquesta informació a la mateixa estació o accedint al seu lloc web.

Recorda que les pistes d’esquí estan destinades exclusivament als usuaris dels remuntadors mecànics!

FORA DE L'HORARI D'OBERTURA AL PÚBLIC DE L'ESTACIÓ

• Després del tancament dels remuntadors mecànics, les pistes estan tancades. Posteriorment comença el treball de les màquines trepitjaneu en la preparació de les pistes per a l’endemà.
• Cal vigilar i ser prudent davant el fet que es poden produir desencadenaments preventius d’allaus durant les 24 hores del dia.
• És molt important que els practicants d’esquí de muntanya a la nit siguin conscients del perill que representen per a la seva seguretat les màquines trepitjaneu i, sobretot, els cables que les sostenen (trolls o cabrestants). Hi ha perill de mort!

Per aquest motiu, l’estació determina diferents horaris i pistes on es pot practicar l’esquí de muntanya de nit a fi de reduir el risc d’accidents.

DE 17.30 A 22.00 h
És permès de practicar l’esquí de muntanya en algunes de les estacions de 17.30 h a les 22.00 h a les pistes indicades per l’estació, on, tot i no haverhi màquines trepitjaneu treballant amb troll, cal vigilar igualment, ja que poden haver-hi màquines trepitjaneu preparant les pistes. Es demana la màxima prudència i respecte.

Cal informar-se abans de sortir sobre quines són les pistes que estan habilitades per a la pràctica de l’esquí de muntanya de nit. Pots consultar aquesta informació a la mateixa estació o accedint al seu lloc web.
DE 22 A 7.00 h
No és permès de practicar l’esquí de muntanya, ni de pujada ni de baixada, de les 22.00 h a les 07.00 h a les àrees esquiables de l’estació.
DE 7.00 A 9.00 h
Abans de l’obertura de l’estació, de les 07.00 h a les 09.00 h, la pràctica de l’esquí de muntanya està permesa en tot el seu domini, excepte els dies en què les condicions exigeixin el desencadenament del PIDA.

Cal vigilar igualment, ja que poden haverhi màquines trepitjaneu, o altres ginys i vehicles de l’estació preparant les pistes.
Informa’t a l’estació dels horaris i pistes que es poden utilitzar i de les restriccions fora de l’horari d’obertura al públic.
REGLES ESPECÍFIQUES DE CONDUCTA PER A L'ESQUÍ DE MUNTANYA A LA NIT

• Cal portar sempre un frontal encès amb bona capacitat d’il·luminació i utilitzar accessoris reflectants per poder veure-hi i, sobretot, ser vist.
• Cal seguir els itineraris habilitats per a la nit en la pujada i també en la baixada.
• Cal baixar sempre pel lateral de la pista per tal de no malmetre i respectar el treball dels maquinistes.
• Cal fer la baixada amb velocitat reduïda, ja que poden haver-hi ginys treballant i motos circulant.
• Si hi ha un llum intermitent, cal passar-hi per darrera, ja que indica que hi ha un cable en tensió enganxat a una màquina trepitjaneu.
• Cal consultar les indicacions relatives a la meteorologia i al risc d’allaus.

Esquí de muntanya a les àrees esquiables: normes i recomanacions

REGLES GENERALS DE CONDUCTA PER A L’ESQUÍ DE MUNTANYA A LES PISTES
  • Només es pot practicar l’esquí de muntanya en els itineraris marcats i a les pistes autoritzades per l’estació.
  • No s’ha d’utilitzar mai una pista tancada. Cal respectar les indicacions relatives a les pistes.
  • Està prohibit de portar gossos a les pistes d’esquí, aixi com als itineraris marcats fora pistes.
  • Està prohibit als vianants i als practicants de raquetes caminar per les pistes i els itineraris d’esquí de muntanya. Hi ha circuits específics preparats per a aquesta pràctica.
  • No es permet esquiar pels circuits de pujada marcats fora pistes.
  • Cada estació disposa de la informació específica dels itineraris i les pistes permeses per a la pràctica de l’esquí de muntanya, i cal consultar-la abans d’iniciar-ne la pràctica.

CATÀLEG ESQUÍ DE MUNTANYA EN FORMAT PDF